Mam już firmę

 • Przedsiębiorstwo upadło i co dalej?

  Otwierając firmę przedsiębiorca koncentruje się na odniesieniu sukcesu. Swoją uwagę skupia na pozyskiwaniu jak największej ilości klientów i zwiększaniu zysków. Niewielu właścicieli przewiduje porażkę, która zakończy działalność firmy. Jednak statystyki mówią same za siebie. Według danych Monitora Sądowego i Gospodarczego, do 30 września 2018, aż 445 firm ogłosiło swoją upadłość a 346 rozpoczęło postępowanie restrukturyzacyjne.

  Upadłość firmy to bardzo trudne doświadczenie dla jej właściciela. Nie tylko z powodu poczucia porażki na rynku, ale również z powodu wysokich kosztów, które musi ponieść i tak już mocno zadłużone przedsiębiorstwo. Jednak ogłoszenie upadłości może być też ratunkiem dla firmy i jej zarządzających, aby nie wpaść w spiralę długów.

  Przyczyny upadku firmy mogą być różne, ale zawsze wiążą się z jej niewypłacalnością. Czasami wpływ na to mają przypadki losowe, jak choroba lub śmierć właściciela, ale częściej dotyczy to sytuacji, w której kontrahenci zalegają firmie z płatnościami i dochodzi do braku płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Niestety do bankructwa przyczynia się także nieumiejętność zarządzania finansami firmy i brak przewidywania konsekwencji. Przedsiębiorca nie zawsze potrafi zidentyfikować zagrożenia lub  przyznać się do porażki, nawet kiedy firma wykazuje duże straty. Do ostatniej chwili wierzy, że sytuacja się poprawi, szukając kolejnych zleceń, bądź co gorsza, zaciągając kredyty, aby pokryć „dziurę” finansową. Z doświadczeń wielu firm, którym się nie powiodło wynika, że powinny one ogłosić upadłość dużo wcześniej niż faktycznie to zrobiły. Więcej na ten temat piszemy w naszym artykule pn.: Zawiesić czy zakończyć działalność? http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/176-zawiesic-czy-zakonczyc-dzialalnosc-kiedy-zrezygnowac-z-prowadzenia-firmy-i-jak-zrobic-to-dobrze

  Kiedy powinno się ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

  Kwestia upadłości firmy jest uregulowana prawnie, jej szczegóły zawiera ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf. Wniosek o upadłość firmy należy złożyć, kiedy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne. Według ustawy, o niewypłacalności mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, a długi przekraczają okres trzech miesięcy. Jednak nie każde zadłużenie będzie podstawą do ogłoszenia upadłości. Jeżeli jest to chwilowy zastój finansowy, a firma nadal generuje zyski i ma perspektywy na uregulowanie zadłużenia, sąd wniosku o upadłość nie przyjmie.

  Aby stwierdzić, że firma kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości, trzeba bardzo szczegółowo przeanalizować całą sytuację finansową, powody dla których powstały długi oraz możliwości wyjścia z zadłużenia. Jeżeli jednak z dnia na dzień sytuacja się pogarsza, rośnie liczba osób, wobec których mamy zadłużenie, nie warto czekać z tą decyzją. Tym bardziej, że na przedsiębiorcach ciąży obowiązek zgłoszenia upadłości do sądu nie później niż w terminie trzydziestu dni od momentu, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. W przypadku osób prawnych (np. spółki kapitałowe prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie) o niewypłacalności może decydować fakt, że suma ich zadłużeń przekracza wartość majątku i sytuacja taka trwa dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące. 

  Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasza firma kwalifikuje się do postepowania upadłościowego, warto zainwestować w fachową poradę i skorzystać z usług prawnych kancelarii zajmujących się tą tematyką. Nieznajomość prawa i zbyt późna reakcja na kłopoty finansowe może przynieść bardzo poważne konsekwencje.

  Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

  Aby rozpocząć procedurę upadłościową firmy, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla głównego miejsca prowadzenia działalności. W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi firmę poza Polską, właściwym sądem jest sąd w kraju, gdzie mieszka lub pracuje. Składając wniosek przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że wszystkie koszty postępowania upadłościowego będzie musiało pokryć zadłużone przedsiębiorstwo. W pierwszej kolejności trzeba zapłacić 1000 zł za złożenie wniosku. Kolejnym kosztem jest zaliczka na wydatki, które pojawią się w toku postępowania. Wysokość tej kwoty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i obecnie wynosi 4821,80 zł. Do wniosku obligatoryjnie trzeba dołączyć obydwa dowody potwierdzające wpłatę.

  Wniosek o upadłość przedsiębiorstwa może zgłosić również wierzyciel, czyli dłużnik. Zanim jednak sąd zatwierdzi wniosek, najpierw zweryfikuje czy majątek firmy wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów postępowania. Do kosztów wliczane jest wynagrodzenie dla syndyka i jego zastępcy, a także wynagrodzenie dla osób, które syndyk zatrudnia, jak również koszty wyceny majątku czy umieszczania ogłoszeń o jego sprzedaży. Jeżeli wartość majątku okaże się mniejsza niż zakładane koszty, sąd odrzuci wniosek. Jednak nawet w przypadku gdy przedsiębiorca z góry wie, że jego majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów, musi złożyć taki wniosek, gdyż jest to jego ustawowy obowiązek.

  Ogłoszenie upadłości nie jest jedynym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej firmy. Warto rozważyć również wniosek o postępowaniu restrukturyzacyjnym przedsiębiorstwa, które ma zapobiec upadłości. W tej sytuacji przedsiębiorca wspólnie ze swoimi dłużnikami wypracowuje tzw. układ, którego celem jest spłata zobowiązań. Układ jest zatwierdzany przez sąd i może dotyczyć różnych działań restrukturyzacyjnych, jak na przykład umorzenie części długów, przedłużenie terminów spłaty, a nawet wprowadzenie różnych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które umożliwią odzyskanie płynności finansowej.  Restrukturyzacja firmy może zostać przeprowadzona w ramach czterech różnych postępowań, a przedsiębiorca może sam zdecydować, które z nich jest dla niego najbardziej korzystne. O szczegółach związanych z upadłością oraz postepowaniu restrukturyzacyjnym można przeczytać tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/upadlosc-restrukturyzacja-firmy. Restrukturyzacja to rozwiązanie bardzo korzystne, zwłaszcza w początkowej fazie problemów finansowych firmy.

  Przedsiębiorstwo upadło i co dalej?

  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo postępowaniu restrukturyzacyjnym jest zwykle początkiem długiej drogi. To czas, kiedy majątek firmy i jej funkcjonowanie nie zależy już tylko od samego właściciela. Od tego momentu wszystkie działania mają w pierwszej kolejności służyć spłacie zadłużeń wobec naszych wierzycieli. Jednak przedsiębiorca nadal może prowadzić działalność, chociażby dlatego, że powinien wywiązywać się z obowiązków takich, jak odprowadzanie podatków czy składek ZUS. To również najlepszy czas na przemyślenie swojej strategii biznesowej i popełnionych błędów, które doprowadziły do utraty płynności finansowej. W życiu każdej firmy zdarzają się kryzysy, jest to wpisane w rozwój biznesu. Większość z nich da się przewidzieć, inne wynikają z niezależnych od nas powodów. Prowadząc firmę przedsiębiorca musi być wyczulony na różne symptomy, które mogą zwiastować zbliżający się kryzys. Musi również szybko podejmować decyzje i działania, które zapobiegną problemom finansowym. Upadłość firmy to ciężkie doświadczenie, które może się zdarzyć każdemu przedsiębiorcy. Jednak jak to bywa w życiu, może być też lekcją przedsiębiorczości, która sprawi, że kolejny biznes odniesie sukces.

  Autorka: Magdalena Hojnor
  Data publikacji: 14.01.2019 r.
   
   
   
   
   

 • Kiedy rozwijać swój biznes, żeby nie stracić?

  Zdecydowana większość mikroprzedsiębiorców w naszym kraju nie rozwija swojej firmy. Jak wynika z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2017 przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tylko dwie trzecie mikroprzedsiębiorstw utrzymuje się na rynku po pierwszym roku działalności, a sytuacja tych, które przetrwają, jest w kolejnych latach działalności bardzo trudna. Aby odpowiedzieć na pytanie czy i kiedy rozwijać swój biznes, żeby nie stracić, trzeba sobie zadać szereg innych pytań.

   

  Czy chcesz rozwijać swój biznes i jesteś na to gotowy?

  To kluczowa kwestia do ustalenia przez mikroprzedsiebiorcę. Celem rozwoju firmy jest zwiększenie zysków jej właściciela i zmniejszenie nakładów jego pracy w przyszłości.

  Dlatego zanim zdecydujesz się na ten kierunek działania musisz się zastanowić czy to ci się opłaca. Jeśli masz podpisaną umowę o współpracy z jednym pracodawcą i co miesiąc wystawiasz fakturę, staje się to twoją formą zatrudnienia. Wtedy zaangażowanie dodatkowych pracowników i śmiałe plany rozwoju nie będą dla Ciebie ani opłacalne ani atrakcyjne. Jeżeli ten sposób zarobkowania daje ci satysfakcję finansową, powoduje, że masz czas dla siebie i twoich bliskich, a także nie stwarza ryzyka nagłej utraty pracy, może warto pozostać w tej sytuacji na dłużej.

  Decydując się na rozwój mikrofirmy musisz włożyć dużo wysiłku i zaangażowania w przygotowanie strategii rozwoju. To długi proces, w którym oprócz wnikliwej analizy mocnych i słabych stron firmy, trzeba być gotowym na inwestycje. Chcąc rozwijać swoją firmę, musisz również posiadać odpowiednie kompetencje menedżerskie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-cechy-przedsiebiorcy-czy-nadajesz-sie-do-prowadzenia-biznesu. Zatrudniając nowych pracowników trzeba wiedzieć jak ich motywować, zarządzać ich pracą, delegować obowiązki, którymi do tej pory, jako właściciel firmy zajmowałeś się osobiście. O tym też można dowiedzieć się podczas szkoleń ABC Przedsiębiorczości, szczegóły pod linkiem: http://www.edufin.pl/index.php/o-programie.

  Przedsiębiorca nigdy nie spoczywa na laurach, cały czas obserwuje i analizuje rynek, potrafi podejmować ryzykowne decyzje, nie boi się inwestowania ciężko zarobionych pieniędzy, zarządza zespołem i elastycznie dostosowuje strategie rozwoju do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Czy jesteś gotowy na takie działania i poświęcenia? Jeśli tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć już dziś realizować ten plan!

  Czy twój biznes można rozwinąć i jakim kosztem?

  Każdą firmę można rozwinąć, jednak niektóre branże są łatwiejsze, a inne wymagają poważnych zmian i zupełnie nowych strategii. Podobnie bywa z opłacalnością. Różnica pomiędzy mikro a małym przedsiębiorstwem dotyczy liczby zatrudnionych pracowników oraz wysokości przychodów. Dlatego niektóre mikrofirmy lepiej będą funkcjonować z jednym pracownikiem generując stały przychód, niż gdyby zwiększyły zatrudnienie. Najlepszym rodzajem biznesu do rozwoju jest taki, który łatwo można „skalować” czyli wielokrotnie powielać oferowany produkt lub usługę przy niedużym nakładzie pracy i pieniędzy. Chodzi tu o szybki wzrost przychodu przy zachowaniu odpowiedniej proporcji nakładów.

  Przykładem może być właściciel wytwarzający szczotki do butów, chcący zwiększyć swoje zyski. W pierwszej kolejności musi zorientować się, czy i gdzie może pozyskać większą ilość klientów, następnie zainwestować w odpowiedni sprzęt i pracowników, co przyspieszy produkcję szczotek. Dzięki temu zwiększy sprzedaż i pozyska coraz więcej „dużych” klientów zainteresowanych hurtowym kupnem tego produktu.

  Trudniej natomiast będzie rozwinąć biznes oparty na konkretnej specjalizacji właściciela. Jeżeli posiadasz produkt wytwarzany ręcznie, którego przewagą jest niepowtarzalność jak obraz albo naczynie ceramiczne, ciężko będzie zwiększyć zyski zatrudniając dodatkowego pracownika. Przede wszystkim dlatego, że sprzedaż twojego produktu zależy od twoich osobistych umiejętności a także od subiektywnego gustu i potrzeb klienta. Tutaj zwiększenie liczby pracowników czy skrócenie czasu produkcji nie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie sprzedaży ani przychodu. W takich firmach rozwojowa może być dywersyfikacja zysków czyli otworzenie dodatkowej linii sprzedaży, np. farb olejnych, pędzli czy gotowych blejtramów. Jednak poszerzenie oferty firmy będzie wymagało innej strategii niż dotychczas, bo zmieni się chociażby grupa odbiorców.

  Jedno jest pewne, każdy biznes można rozwinąć, wystarczy dobrać odpowiednią strategię.  

  Jak rozwijać swój biznes, żeby nie stracić?

  Niestety nie ma jednej recepty na osiągnięcie sukcesu firmy. Każda branża, produkt, usługa a także rynek jest inny i wymaga szczegółowej analizy. Czytając historie sukcesu można wymienić kilka aspektów, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu:

  Strategia rozwoju – to konieczny element do przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w firmie. Jeśli twoja firma ma się rozwijać i zwiększyć zyski, musisz najpierw wiedzieć co zmienić lub ulepszyć. Strategia jest planem działania, który zawiera analizę obecnej sytuacji firmy oraz konkretne cele do osiągnięcia. Można tu wykorzystać różne ciekawe metody jak: analiza SWOT, kluczowe czynniki sukcesu (KCS), model 5 sił Portera. Znajdziesz je z łatwością na blogach i stronach poświęconych przedsiębiorczościhttp://edufin.pl/index.php/component/k2/item/93-jak-przygotowac-dobry-biznesplan Ważne w strategii są również cele biznesowe, które muszą być konkretne i mierzalne (SMART). Wszystkie te informacje trzeba ułożyć w konkretny plan działania i przejść do realizacji. Przedsiębiorca od tej pory musi zamienić się w stratega, który trzyma rękę na pulsie w przypadku pojawiających się zmian oraz pilnuje, aby strategia była konsekwentnie wdrażana. O istocie strategii przeczytasz tutaj: https://www.parp.gov.pl/files/74/18755.pdf

  Wiedza – osoby odnoszące sukces w biznesie wiedzą, że ich firma rozwija się wtedy, kiedy oni dbają o własny rozwój. Przedsiębiorca przez cały czas musi śledzić i analizować rynki lokalne oraz globalne, bo mają one ogromny wpływ na powodzenie biznesu.  Dzięki wiedzy i uważności może wyprzedzić ryzyka, które z pewnością się pojawią w trakcie realizowania strategii firmy. Tę wiedzę pozyskiwać można w różny i zazwyczaj tani sposób: z książek, internetu, konferencji, z forów branżowych i grup wsparcia przedsiębiorców. Przykład: https://www.facebook.com/groups/409185085797574/

  Optymalizacja – przedsiębiorca powinien dążyć do jak największej optymalizacji procesów wewnętrznych – szczególnie produkcyjnych oraz sprzedażowych. Automatyzowanie działań przede wszystkim pozwala właścicielowi skupić się na realizacji strategii firmy, a nie wykonywaniu zadań operacyjnych. Wielkim błędem większości mikroprzedsiebiorców jest robienie wszystkiego samodzielnie. Umiejętność zatrudnienia odpowiednich pracowników, a także delegowania zadań, to kolejny klucz do sukcesu. Szef musi zdać sobie sprawę, że jego zadaniem jest pracowanie nad biznesem a nie w biznesie. On nadaje kierunek firmie i rozlicza z efektów.

  Inwestowanie – żadna firma nie rozwinie się bez inwestycji, to fakt. I nie chodzi tylko o inwestycje w nowoczesne maszyny czy urządzenia. W zależności od branży i rodzaju biznesu, a także skali rozwoju możesz inwestować w infrastrukturę, ludzi, innowacje, wiedzę. Ważne, aby inwestycja była przemyślana i odpowiadała realnym potrzebom firmy, co przełoży się bezpośrednio na jej konkurencyjność a w efekcie większe zyski. Podejmowanie ryzyka i decyzji o inwestowaniu środków w rozwój biznesu to codzienność przedsiębiorcy. Oczywiście najlepiej inwestować pieniądze wypracowane przez naszą firmę, jednak możemy się także wesprzeć środkami zewnętrznymi, jak dotacje unijne, kredyty bankowe lub wejść w partnerstwo biznesowe. Więcej informacji pod linkiem: http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/153-dlaczego-warto-inwestowac-w-firme

  Jeśli zdecydujesz się na rozwój swojej firmy, zaangażuj się w to wyzwanie na sto procent. Bycie przedsiębiorcą, to niełatwe zadanie, ale może okazać się najlepszym wyborem Twojego życia.

   
  Data publikacji: 05.12.2018
  Autorka: Magdalena Hojnor

 • Kiedy zrezygnować z prowadzenia firmy i jak zrobić to dobrze?

  Otwarcie własnej firmy to dla wielu osób nowy rozdział życia zawodowego.  Towarzyszy mu ekscytacja i śmiałe plany na przyszłość. Jednak każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że może stanąć przed trudną decyzją o zamknięciu czy zawieszeniu firmy. Najważniejsze, żeby dobrze się do tego przygotować i uniknąć błędów, które mogą spowodować przykre konsekwencje.
   
  Najtrudniejsza jest decyzja
   
  Zawieszanie czy zamykanie nierentownego przedsięwzięcia to jedna z najtrudniejszych rzeczy, przed którą staje przedsiębiorca. I nic w tym dziwnego, ponieważ w takich sytuacjach wielu z nas ulega efektowi utopionych kosztów. To nic innego jak trwanie przy wcześniej podjętych decyzjach, które wymagały dużego zaangażowania naszego czasu, pieniędzy i energii, a które w dalszej perspektywie okazały się niekorzystne. Co gorsza jak wynika z badań amerykańskiego ekonomisty R. Thaler`a, im wyższy jest poziom poniesionych wcześniej kosztów, tym więcej wysiłku i czasu poświęca się na „ratowanie” firmy. Ten efekt sprawia, że tracimy zdolność do obiektywnej oceny tego, ile ponieśliśmy strat i kiedy trzeba powiedzieć: „stop”.
   
  Kiedy jest właściwy moment?
  Przy podjęciu decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu firmy musimy kierować się chłodną kalkulacją. Przedłużanie tego momentu może skończyć się dla nas przykrymi konsekwencjami - utratą płynności finansowej lub co gorsza wejściem w długi. Dlatego do podjęcia decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu firmy powinny skłonić nas poniższe sytuacje:
   

  • Brak czasu na prowadzenie firmy- opieka nad dzieckiem lub praca na etacie mogą być taką okolicznością, w której nie możemy poświęcić się naszemu biznesowi. Jednak comiesięczne opłaty (ZUS, księgowość) generują koszty, a to może prowadzić do zadłużania się. Zastanów się czy warto?
  •  Firma generuje więcej kosztów niż przychodu – to oczywiście naturalne w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy, jednak po roku należy już przyjrzeć się i sprawdzić czy biznes działa tak, jak tego oczekiwaliśmy. Jeśli częściej zaczynasz dokładać do firmy, niż widzieć dodatnie saldo na koncie, to znak, że warto się wycofać.
  • Niewielki zysk– niby firma działa, nie przynosi strat, ale jednak zarobek na działalności jest zbyt niski, żeby się utrzymać, albo zbyt wiele zaangażowania i czasu zajmuje ci prowadzenie firmy w porównaniu do tego, co zarabiasz. To również sytuacja, która wymaga podjęcia decyzji czy zamknąć biznes.
  • Brak płynności finansowej– zwłaszcza w biznesach sezonowych, kiedy są tzw. martwe okresy. Oczywiście jeśli jesteś w stanie zarobić w sezonie tyle pieniędzy, żeby przetrwać okres niezarobkowy, nie musisz się martwić. Gorzej, kiedy musisz wiązać koniec z końcem albo co gorsza zadłużać się, żeby przetrwać czas, kiedy twoja firma nie zarabia.
   
  Zawiesić czy zamknąć?
  Jeżeli z twojej analizy wynika, że firma ma jeszcze szanse na sukces albo sytuacja, w której się znalazłeś, za jakiś czas ulegnie zmianie, warto wtedy zawiesić działalność.
  • Zanim przejdziesz do formalności upewnij się, że wszystkie twoje zobowiązania zostały zrealizowane. Jeśli zatrudniasz pracowników na umowy o pracę, musisz w pierwszej kolejności je rozwiązać.
  • Działalność jednoosobową możesz zawiesić na minimum 30 dni lub bezterminowo. Możesz to zrobić składając wniosek o zawieszenie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie on-line albo w urzędzie gminy składając wniosek osobiście lub listem poleconym.
  Działalność zarejestrowaną w KRS (spółki) możesz zawiesić minimalnie na 30 dni a maksymalnie na 24 miesiące, a jej zawieszenie zgłaszasz do KRS. Natomiast spółkę cywilną, oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG, powinieneś zgłosić również do GUS (zgłoszenie zmian do REGON).
  • Składając wniosek o zawieszenie działalności wpisujesz konkretny dzień, od którego firma zawiesza działalność- nie może być on wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Zawieszenie firmy rozpoczyna się automatycznie po złożeniu wniosku w odpowiednim urzędzie i z dniem, który wpisałeś jako datę zawieszenia działalności.  
  • Przy zawieszeniu działalności nie masz obowiązku opłacania składek ZUS. Jednak należy pamiętać, że w ciągu 30 dni od zawieszenia firmy, przestajesz być osobą ubezpieczoną i wygasa twoje prawo do świadczeń zdrowotnych.
  • Odwiesić firmę możesz w dowolnym czasie składając odpowiedni wniosek o wznowienie działalności do CEIDG. Wznowienie działalności rozpoczyna się z dniem wskazanym przez ciebie we wniosku jako data wznowienia. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, taki wniosek trzeba złożyć max. w ciągu 24 miesięcy, inaczej spółka zostanie wezwana do złożenia takiego wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem zastosowania kary.
   
  Wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy lub skorzystać z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32 w ramach portalu www.biznes.gov.pl prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
   
  O zamknięciu firmy najlepiej zdecydować, jeśli nie widzisz możliwości zarabiania na dotychczasowej działalności. Zamknięcie warto też rozważyć, jeśli chcesz skorzystać z zasiłków w Urzędzie Pracy czy OPS albo zwyczajnie wtedy, gdy stwierdzisz, że bycie przedsiębiorcą nie jest dla ciebie.
   
  • Przy zamykaniu firmy warto skorzystać z pomocy biura księgowego, oszczędzisz sobie wiele stresów związanych z procedurami i dokumentacją firmy.
  • Likwidując firmę nie możesz mieć niespłaconych zobowiązań ani też zatrudnionych pracowników.
  • Przy zamykaniu firmy składasz wniosek o zamknięciu w odpowiedniej instytucji – CEIDG przy jednoosobowej działalności, KRS przy spółkach.
  • W zależności od rodzaju działalności ciążą na tobie różne obowiązki związane z procedurami likwidacji firmy. Bardzo ważne jest, aby się z nimi dobrze zapoznać, bo ich niedopełnienie może przynieść przykre konsekwencje. Możesz skorzystać z poradnika: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy.
  • Zamykając działalność trzeba również wyrejestrować się z ZUS, powiadomić Urząd Skarbowy oraz zamknąć kasę fiskalną.
  • Jeśli jesteś tzw. „vatowcem”, który rozlicza się za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów, musisz dodatkowo sporządzić 3 ewidencje: spis majątku firmy dla celów podatku dochodowego, spis z natury dla celów VAT oraz spis z natury dla celów PIT.
   
  To jakiego wyboru dokonasz, powinno zależeć przede wszystkim od twojej sytuacji finansowej oraz planów na przyszłość. Zawieszenie działalności daje więcej możliwości i wymaga mniej czasu i procedur. Natomiast zamknięcie działalności bywa często jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. I najważniejsze – fakt, że musisz zamknąć lub zawiesić firmę nie świadczy o porażce. To bardzo dobry początek dla twojej przedsiębiorczej kariery. Jeśli popełniłeś błąd, pomyśl jak można go uniknąć następnym razem i nie poddawaj się! Zacznij od nowa, daj sobie szansę.

  Data publikacji: 22.10.2018
  Autorka: Magdalena Hojnor

 • Jak wrócić na rynek po przerwie?

  Powrót firmy na rynek następuje po okresie zawieszenia działalności lub w wyniku ponownego zarejestrowania zamkniętej firmy. Formalnie ponowne uruchomienie firmy podobne jest do zakładania nowego przedsięwzięcia i opiera się o złożenie wniosku do CEIDG. Praktycznie jednak jest łatwiejsze – powracający przedsiębiorca ma większą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu biznesu.

  Ponowne otwarcie firmy po jej zamknięciu oznacza ponowne zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Firmę można zarejestrować w „jednym okienku” tak jak przy pierwszej rejestracji firmy (więcej o zakładaniu działalności gospodarczej znajduje się tutaj: www.edufin.pl) i nadać jej poprzednią nazwę (o ile nie została zajęta w okresie kiedy nasza firma była wykreślona z CEIDG). Składając wniosek do CEIDG należy podać numer REGON, nadany przy rejestrowaniu firmy po raz pierwszy. Niestety, przedsiębiorca drugi raz wchodzący ze swoją firmą na rynek nie może skorzystać z preferencyjnego „małego ZUSu”.

  Dla firm, które przeżywają okresowe trudności (np. zyski z działalności okazują się zbyt niskie), dogodniejsze jest zawieszenie działalności gospodarczej niż jej likwidacja a potem wznowienie. Prawo umożliwia zawieszenie działalności nawet do 24 miesięcy, a potem jej wznowienie, pod warunkiem, że firma nie zatrudnia pracowników. Dla firm, które dopadły trudności to szansa na przetrwanie. Zawieszenie działalności gospodarczej może ułatwić przedsiębiorcy przejście przez np. jakiś trudny moment zawodowy, a jednocześnie nie każe mu likwidować działalności. Należy jednak pamiętać, że po 24 miesiącach od daty zawieszenia działalności należy podjąć decyzję o wznowieniu. Jeśli decyzja nie zostanie podjęta, firma zostanie automatycznie wykreślona z rejestru CEIDG.

  Wznowienie działalności gospodarczej formalnie nie jest skomplikowane. Wniosek do CEIDG o wznowieniu działalności można złożyć osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta, drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG lub drogą elektroniczną w trybie anonimowym. Informacja o odwieszeniu działalności automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Po wznowieniu działalności przedsiębiorca kontynuuje sposób rozliczania podatkowego jaki zadeklarował jeszcze przed zawieszeniem działalności. Należy jednak pamiętać, że jeśli w okresie zawieszenia działalności podjęliśmy np. pracę na etat, bądź ustał okres „małego ZUSu”, należy osobiście udać się do urzędu ZUS i zgłosić zmiany. Szczegółowa instrukcja wznawiana działalności gospodarczej znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.biznes.gov.pl

  Okres zawieszenia firmy to dobry moment na ponowne zanalizowanie jej działalności, rentowności czy strategii. Czas zawieszenia firmy pozwolił mi na spojrzenie na nią z boku. W codziennym zabieganiu i walce o utrzymanie się na rynku zgubiłam radość z projektowania wnętrz, a przecież firmę założyłam po to, by robić to co lubię najbardziej.  Zawiesiłam działalność po to, by spokojnie przemyśleć czy naprawdę chcę prowadzić własny biznes, a jeśli tak to jak go lepiej zorganizować by mieć wyższe zyski i satysfakcję – mówi Katarzyna, młoda architekt, która po studiach założyła jednoosobową działalność gospodarczą w swoim rodzinnym mieście. Była to pierwsza jej praca. Po roku funkcjonowania firmy Katarzyna zawiesiła działalność i znalazła pracę na zlecenie w dużym biurze projektowym w innym mieście, czyli poniekąd u swojej konkurencji. Zrobiłam to nie tylko po to, aby odetchnąć i finansowo odbić się od dna finansowego, ale także by sprawdzić czy lepiej jest mi „u kogoś”. Jednak praca na zlecenie czy też etat jest wygodniejsza ze względów formalnych – nie muszę martwić się chociażby o księgowość, a co miesiąc mam stały przypływ środków na konto. Jednak nie da się ukryć, że nie zawsze robię to co lubię, często wykonuję powtarzalne zadania, często muszę zostawać po godzinach i zaczyna mnie to nużyć.  Zaczęłam tęsknić do swojego rodzinnego miasta, do swojej firmy i mam pomysł jak ją ponownie rozruszać, aby dawała mi to co chcę.  Katarzyna przyznaje, że strategia wejścia jej firmy na lokalny rynek w rodzinnym mieście nie była zbyt dobrze przemyślana.  Impulsem do rozpoczęcia działalności była dotacja z Urzędu Miasta dla młodych, rozpoczynających swoją działalność. Szkoda było nie skorzystać, jednak okazało się, że klientów na jej usługi jest o wiele mniej niż zakładała. Wtedy nie wykonałam solidnego biznesplanu. Sądziłam, że klienci zapłacą za moje usługi określoną stawkę. Owszem, moja reklama odniosła skutek, mam piękną stronę internetową, ładne wizytówki, firma stała się znana w mieście, jest zresztą jedną z pierwszych w naszym regionie, jednak już po jej zawieszeniu dotarły do mnie wieści, że chociaż byłam „fajna” to stanowczo „za droga” – przyznaje Katarzyna i przygotowuje się do powrotu na swój lokalny rynek. Przede wszystkim nadrabiam braki, czyli robię to co powinnam była zrobić zakładając działalność. Przepytałam znajomych, rodzinę, sąsiadów, nawet pytałam internautów na lokalnych forach internetowych i portalu Facebook czy kupując mieszkanie czy budując dom byliby skłonni zatrudnić projektanta wnętrz, ile maksymalnie mogliby za taką usługę zapłacić, czego oczekują od takiej osoby. Uzyskałam konkretne odpowiedzi, które otworzyły mi oczy na kwestie, o których kompletnie nie myślałam wcześniej. Ponieważ dalej chcę zajmować się projektowaniem wnętrz to monitoruję ile nowych osiedli w mieście się buduje, kim są właściciele nowych, deweloperskich mieszkań, czy mają problemy z zaaranżowaniem swoich mieszkań i czy widzą potrzebę konsultacji z kimś takim jak ja. Dla takich osób robię bezpłatne pierwsze konsultacje, a potem oferuję znacznie niższe ceny niż na początku mojej działalności. Druga grupą są remontujący mieszkania, zazwyczaj osoby w średnim wieku, o dość stabilnej sytuacji finansowej, którzy mogą zapłacić więcej. Dla nich także obniżyłam stawki, ale nie aż tak mocno jak dla mojej pierwszej docelowej grupy.  Wyliczyłam przy jakiej liczbie klientów „wyjdę na swoje” i myślę, że mój plan jest realny. Za chwilę kończy się zlecenie w firmie, która mnie zatrudniła, zatem ruszam z odwieszeniem działalności w CEIDG, załatwię sprawy w urzędzie ZUS i rozpoczynam promocję, głównie na swoim profilu na Facebook’u , stronie internetowej. Liczę także na marketing szeptany i ulotki, które rozniosę po nowych, budujących się osiedlach, może także w sklepach budowlanych czy meblowych. Dla oszczędności rezygnuję z księgowej i sama zajmę się rozliczeniami. Okazuje się, że rozliczanie jednoosobowej firmy, przy wsparciu księgowości on-line jest dość łatwe i tańsze. No i mam finanse na „czarną godzinę”. Na szczęście mieszkam jeszcze z rodzicami, a pracę wykonuję z domu, zatem nie wydaję pieniędzy na czynsz. Jeszcze przez kilka miesięcy będę płacić niższy ZUS. Myślę, że moje drugie podejście będzie udane, aczkolwiek nie wykluczam całkowitego zamknięcia firmy jeśli okaże się, że w moim mieście jeszcze za wcześnie na takie usługi, jakie ja oferuję” – dodaje.

  Przed powrotem na rynek warto przeanalizować szereg kwestii, które stanęły na drodze do sukcesu.  Warto przeprowadzić rzetelną analizę: czemu nie wyszło? Czemu klientów było tak niewielu? Czy na moim rynku na pewno jest popyt na mój produkt czy usługi? Czy może na rynku jest zbyt wielu konkurentów, a ja oferuję dokładnie to co oni? W czym tkwić może moja przewaga konkurencyjna, w czym jestem lepsza/lepszy od konkurencji? Czy cena, którą oferuję nie jest za wysoka, a jeśli tak to czy mogę obniżyć stawkę? Czy wtedy utrzymam się na rynku, czy będzie to opłacalne? A może warto zmodyfikować profil, dodać nową usługę lub produkt? Warto jeszcze raz rozważyć, czy np. lokal, który posiadamy lub wynajmujemy znajduje się w dogodnej lokalizacji, czy w okolicy klienci mogą swobodnie zaparkować auto. Warto przemyśleć strategię powrotu firmy na rynek – w jaki sposób poinformować klientów o powrocie, czy można zaoferować im jakiś rodzaj gratyfikacji za powrót do naszych produktów czy usług.
  Pomocy we wznowieniu działalności gospodarczej lub ponownym zarejestrowaniu firmy można szukać na stronach internetowych np. Ministerstwa Rozwoju, gdzie znajdują się najbardziej aktualne informacje i instrukcje dla powracających na rynek www.biznes.gov.pl. Na ww. stronie można także skontaktować się z konsultantami poprzez czat internetowy bądź można skorzystać z konsultacji telefonicznej. Pomocy też udzielić mogą urzędnicy lokalnego urzędu gminy.

  Swoją pomoc w praktycznym powrocie przedsiębiorstwa na rynek zaoferować mogą doradcy ds. rozwoju lub wyspecjalizowane firmy, które swoje konsultacje oferują także przez Internet/telefon.  O doradcę warto także zapytać w swoim Urzędzie Pracy. Doradca pomoże w przeanalizowaniu biznesplanu, zaś biznesplan upewni nas, czy dane przedsięwzięcie jest na pewno opłacalne. Jednak to przedsiębiorca najlepiej zna swoją firmę, warto zatem przy analizie biznesplanu zdjąć „różowe okulary” i realistycznie, może nawet krytycznie spojrzeć na swoją firmę i rynek, na którym firma funkcjonuje.
   
  Autorka: Agnieszka Muniak
  Data publikacji: 19 grudnia 2016r.
   
   
   

 • Sprzedaż upadającej firmy

  Firma traci płynność finansową, brakuje jej środków na poprawę sytuacji, a zadłużenie u prywatnych przedsiębiorców i w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS-ie narasta. Banki widząc kondycję finansową takiego zakładu nie chcą udzielić kredytu. Co robić w takiej sytuacji? Czy ogłoszenie upadłości to jedyne rozwiązanie? Jak sprzedać upadającą firmę, aby zachować ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa?

 • Największe problemy małych firm

  Małe i średnie przedsiębiorstwa są ważnym ogniwem polskiej gospodarki. Stanowią źródło dochodów państwa, ale też i lokalnych gmin. Ich rozwój daje szansę na zwiększenie zatrudnienia, a ich produkty efektywnie konkurują ma rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwa te napotykają na swojej drodze liczne bariery prowadzące do ograniczenia ich rozwoju, a nawet do upadku.
   

  Niespójne przepisy mnożą problemy

  Dzisiejszy przedsiębiorca kumuluje w sobie szereg funkcji, jest często księgowym, zaopatrzeniowcem i windykatorem w jednej osobie. Wszystkie te dziedziny wymagają dobrej orientacji w przepisach. W tej sytuacji pomocne może okazać się korzystanie z usług Krajowej Informacji Podatkowej (www.kip.gov.pl).

  Informacja o przepisach prawa podatkowego dostępna jest w różnych formach - w szczególności poprzez infolinię telefoniczną, wydawane są również interpretacje przepisów prawa podatkowego. Pomoc uzyskać można także poprzez aplikację pytaniową (Szybki PIT) dostępną na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w czasie rocznych rozliczeń podatkowych. Umożliwia ona zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi od ekspertów KIP. Krajowa Informacja Podatkowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 (kontakt z telefonu stacjonarnego 801 055 055, z telefonu komórkowego (22) 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30). Odpowiedzi na wiele nurtujących przedsiębiorców pytań można znaleźć również pod adresem www.biznes.gov.pl, gdzie zamieszczane są poradniki z zakresu otwierania, prowadzenia i zamykania firmy.

  Dobrym rozwiązaniem, choć generującym koszty, jest korzystanie z usług biura podatkowego. Wykwalifikowani pracownicy takich biur są pomocni podczas dokonywania rozliczeń podatkowych, ale też udzielają wsparcia merytorycznego w trakcie kontroli skarbowych. Oprócz tradycyjnych biur podatkowych na rynku pojawiły się biura online, które stanowią połączenie biura rachunkowego i księgowości internetowej. Współpraca z biurem online ogranicza się do przesyłania zeskanowanych faktur drogą elektroniczną. Biuro księguje dokumenty i odsyła klientowi elektroniczną wersję ewidencji księgowych. Deklaracje do urzędu skarbowego i ZUS-u biuro wysyła elektronicznie. Koszt obsługi małej firmy to kwota rzędu ok. 100 zł miesięcznie.
   

  Brak wykwalifikowanych pracowników

  Problemem małego przedsiębiorcy jest również znalezienie wykwalifikowanej kadry. Otwarte granice sprawiły, że spora część fachowców wyemigrowała za granicę. Z pomocą może tutaj przyjść headhunter, czyli „łowca głów”. Zajmuje się on wyszukiwaniem wykwalifikowanych pracowników, najczęściej posiadających unikalne umiejętności. Firmy headhunterskie tym różnią się od biur pośrednictwa pracy, że nie zbierają CV od kandydatów na określone stanowisko pracy. Oni sami kontaktują się z wybranymi osobami i prowadzą z nimi negocjacje do przyjęcia określonej oferty pracy. „Łowcy głów” bardzo dobrze znają rynek pracowników, mają liczne kontakty, orientują się w sytuacjach kadrowych różnych firm. Firmy headhunterskie najczęściej pobierają wynagrodzenie za zrealizowane zlecenie, czyli za doprowadzenie do zatrudnienia odpowiedniego kandydata. Koszt skorzystania z usług „łowcy głów” jest różny, czasami to podwójna wysokość wynagrodzenia „złowionego” pracownika, czasami koszt stanowi procent jego rocznego wynagrodzenia.
   

  Problemy z płatnościami

  Opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów to kolejny problem, z którym borykają się przedsiębiorcy. Ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa i możliwość inwestowania. Zabezpieczeniem interesu może okazać się żądanie przedpłat, szczególnie jeśli transakcja dotyczy przedsiębiorcy, który praktykował już nieterminowe regulowanie faktur. Z pomocą przyszła również unijna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. W dniu przeterminowania płatności możemy naliczyć 40 euro na poczet kosztów windykacyjnych. Oprócz tej kary wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

  Aby szybciej uzyskać pieniądze za wystawione faktury można skorzystać również z usług faktoringu, które do niedawna były tylko w zasięgu dużych firm. Faktoring polega na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa, czyli faktoranta. W rezultacie, firma otrzymuje środki finansowe znacznie wcześniej niż wynosi termin zapłaty. Jest to rozwiązanie lepsze niż kredyt, który mimo dostarczenia gotówki, nie rozwiązuje problemu ze ściągnięciem wierzytelności.   


  Wysokie koszty zatrudnienia

  Przedsiębiorcy narzekają również na wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników i brak elastycznych form zatrudnienia. Składki ubezpieczenia społecznego płatne są obowiązkowo, bez względu na wynik finansowy. Podobnie jest z podatkami, które regulować trzeba bez względu na terminowość zapłaty faktur przez kontrahentów.
  Chcąc ograniczyć wydatki osobowe, warto przyjąć do pracy stażystę skierowanego przez urząd pracy, który będzie stanowił dodatkową parę rąk do pracy, bez ponoszenia kosztów jego utrzymania. Z kolei w ramach prac interwencyjnych, urząd pracy zrefunduje część kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Warunkiem skorzystania z takiej formy pomocy jest konieczność zatrudnienia takiej osoby na okres od 3 do 6 miesięcy po zakończeniu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem pracy. Mniejsze koszty zatrudnienia poniesie przedsiębiorca zatrudniając osobę powyżej 50 roku życia. U takich osób wynagrodzenie chorobowe, które opłaca pracodawca, zostało skrócone do 14 dni, nie jak dla wszystkich do 30 dni. Ponadto od takich osób nie opłaca się Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez 12 miesięcy, jeżeli przez wcześniejsze 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały zarejestrowane w urzędzie pracy. Dla kobiet, które ukończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, nie opłaca się tych świadczeń bezterminowo.


  Wydatki na prowadzenie firmy i wyszkolenie pracowników

  Przedsiębiorcy, chcąc ograniczać koszty utrzymania firmy, mogą skorzystać również z tzw. biura w chmurze. Przechowywanie firmowych dokumentów w wirtualnej przestrzeni to przede wszystkim oszczędność – koszt skorzystania z takich usług jest zdecydowanie niższy niż utrzymanie własnych serwerów. Chmura zapewnia też mobilność. Jeśli przedsiębiorca przechowuje pliki wyłącznie na twardych dyskach firmowych komputerów, trudniej jest mu z nich skorzystać podczas ważnego spotkania poza firmą. Z chmury można je wyciągać w każdym miejscu na świecie, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu.
  Koszt wyszkolenia pracowników również pochłania sporą część budżetu. Warto rozejrzeć się w dofinansowaniach urzędów pracy, a także przejrzeć internet. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie ze szkoleń internetowych tzw. webinariów. Nie dość, że koszt takich szkoleń jest niższy od tradycyjnych, to i pracodawca nie musi ponosić kosztów podróży pracownika do określonej firmy szkolącej.
   

  Nierówna walka o klienta

  Mały przedsiębiorca konkuruje z dużymi sieciami handlowymi i importerami towarów sprowadzanych zza granicy. Może walczyć dobrą jakością swoich towarów i reklamą. Dzisiejszy klient nie ma czasu na stanie w kolejkach sklepowych, więc szuka towaru w internecie. Warto w tym przypadku pomyśleć o założeniu e-sklepu, to przecież w internecie jest najwięcej klientów, a i reklama tam umieszczona dotrze do największej ilości zainteresowanych.

  Na wzrost konkurencyjności firmy wpływ może mieć również dobry projekt współfinansowany z funduszy europejskich. Warto skorzystać z oferty punktów informacji Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty, które świadczą swoje usługi bezpłatnie. Pomogą zakwalifikować pomysł na konkretny projekt, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią proces ubiegania się o dofinansowanie, przekażą dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt,udzielą wsparcia w zakresie przygotowywanego wniosku/projektu, pomogą również podczas jego realizacji i rozliczenia.

  Rozwój małych firm uzależniony jest od postawy i polityki rządzących, od których oczekuje się uproszczenia regulacji prawnych, zmiany systemu podatkowego, a także wspierania edukacji i szkoleń z zakresu zarządzania firmą. Redukcja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to główny postulat przedsiębiorców.

  Autorka: Barbara Chrzanowska
  Data publikacji: 12 września 2016 r.

   

 • Jakie korzyści dla przedsiębiorcy daje konkurencja?

  Pan Andrzej swój warsztat prowadzi od prawie trzech dekad. Drobne naprawy silnika, wymiana oleju, regeneracja zawieszenia, a przede wszystkim wulkanizacja – wszystko to zapewnia mechanikowi godziwe zyski. Pan Andrzej to doświadczony specjalista, na swoją reputację pracuje całe życie. Jest solidny i uczciwy. Nagle… zaczyna tracić klientów. Powód? Konkurencja.

 • Prawa konsumenta i przedsiębiorcy

  Prawodawstwo polskie, a także Unii Europejskiej zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne konsumentów.

 • Rynek lokalny a rynek globalny

  Wolny rynek, gospodarka rynkowa, mechanizmy rynku, niewidzialna ręka rynku, prawa rynku, rynek lokalny, rynek globalny – wspólną cechą wszystkich tych określeń jest słowo „rynek”. Używamy go niemal codziennie, słyszymy o nim nieustanie w mediach, czytamy o nim w gazetach, intuicyjnie wiemy co oznacza, ale gdyby przyszło nam dokładniej wyjaśnić jego znaczenia, moglibyśmy mieć trudności.

 • Jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem?

  Od trzech do czterech na pięć nowozakładanych przedsiębiorstw upada w pierwszych dwóch latach działalności. Okazuje się, że formalny moment rejestracji przedsiębiorstwa, którego tak wielu się obawia i dlatego odwleka go często o długie miesiące, nie jest najbardziej krytycznym i trudnym do pokonania. Często o wiele więcej trudności sprawia aktywność późniejsza – regularne i konsekwentne rozwijanie własnego biznesu.

Warto przeczytać

Warto zobaczyć

 • ABC Przedsiębiorczości IV. Spot promocyjny

  Ruszyła czwarta odsłona projektu ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast.

 • Analiza opłacalności działalności gospodarczej

  Jakie koszty musi ponieść przedsiębiorca, by ruszyć ze swoją działalnością? Czy uruchomienie działalności zawsze wiąże się z kosztami? Czym się różnią koszty od wydatków? Jakie rodzaje podatków płacą przedsiębiorcy?  Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Katarzyną Bajraszewską, specjalistką w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego, właścicielką biura rachunkowego.

 • Planowanie działalności gospodarczej - analiza rynku i konkurencji

  Przy planowaniu działalności gospodarczej warto przeprowadzić analizę rynku i konkurencji. Przy staraniach o dotację (np. z urzędu pracy) wykonanie takiej analizy jest konieczne. Czemu właściwie ona służy? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Anną Sawczuk, doradcą ds. rozwoju małych firm.

 • Finansowanie działalności gospodarczej. Wywiad z Anną Kosidło

  Własne oszczędności, dotacje, pożyczki i kredyty to najczęściej spotykane źródła finansowania działalności gospodarczej. Anna Kosidło, koordynatorka programu pożyczkowego w Fundacji Wspomagania Wsi przedstawia możliwości pozyskiwania środków finansowych dla firm.

 • Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku. Wywiad z Ewą Włodarczyk

  Założenie działalności gospodarczej jest swego rodzaju ukoronowaniem rozważań na temat własnej firmy.  Warto dobrze przemyśleć strategię wejścia na rynek, dokładnie oszacować budżet na start, zrobić rzetelny biznesplan, by bez obaw udać się do „jednego okienka”.

[ x ]

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.